En dikt om dig.

Du,
jag avundas din styrka
och dina svagheter.
Du,
så omänskligt
mänsklig.
Du,
så avskyvärt
underbar.
Du,
så fulländat
trasig.
Du,
i allra högsta grad du
men samtidigt
allt annat som någonsin funnits
på jorden.
Du,
all lycka
och all sorg.
Du,
all styrka
och all svaghet. 

Om träd kan vara röda och gröna samtidigt, så skimrar Du i alla regnbågens nyanser.