En dikt om att jag inte räcker till

Du kräver så mycket,
jag räcker inte till.
När du älskar mig
den ena sekunden,
och hatar mig i nästa,
då räcker jag inte till.
När du lämnar mig bakom,
men vill att jag
ska stanna kvar,
då räcker jag inte till.
När du kastar onda ord mot mig
men endast väntar dig goda tillbaka,
då räcker jag inte till. 
Och jag är så trött
på att inte räcka till. 
Trött på att vara din slagpåse
och andrahandsval. 
När jag inte räcker till
då lämnar du mig
utmattad och krossad.
För jag är trött
på att inte räcka till.