Ligger så stilla

Vill ligga så stilla
att jag inte känner något.
Orkar 
inte 
mer.
Vill
inte
vara
med
längre.
Me
nings
lös
het.
Hjärt
klapp
ning
ar.
Ång
est
fyllt
liv.
Ligger så stilla
att jag inte känner något.