"Han är borta"

"Han är borta"
Dra i tågets nödbroms. . 
Ställ dig på bromsen i bilen. 
Nödlanda alla flygplan
Stanna mitt i steget. 
Tysta alla röster, sånger, jublanden. 
Slut alla ögon. 
Alla håller andan. 
"Han är borta".