Det som finns under brunnslocken

När man går över ett brunnslock en tyst kväll, hör man ibland vatten susa, bara i en sekund. Plötsligt minns man att vatten hela tiden forsar under ens fötter. Det ger mig samma känsla som när man ser en människa, i förbifarten, i ögonvrån, och inser att den har ett liv lika komlext som ens eget. Inom den människan forsar tankar precis som vatten under ett brunnslock, utan att man märker någonting.