• När jag går i in det som brukade vara ditt rum, känns det som att gå in i en våg av dig •Bildcollagetsom står på golvetär fyllt av glada miner. Skrattande barnpå midsommardagen,med blomsterkransar i håret.Bara tankenpå att det fanns ett livföre helvetet,före smärtornaoch kräkningar.Det gör mig ...
Visa fler inlägg